Hederspriser

Priser finns för utdelning i sekreteriatet enligt gränserna nedan. Tänk på att om du inte hämtar ditt pris innan vi stänger idag så går det tillbaks till tävlingen.

Nedan ser du gränserna för vilka som får hederspriser.

Milsnabb

 • C Öppen, plats 1-33
 • C Junior, plats 1-3
 • C Dam, plats 1-7
 • C Veteran Yngre, plats 1-6
 • C Veteran Äldre, plats 1-8
 • A, plats 1-24
 • B, plats 1-21
 • R, plats 1-24

Precision

 • C Öppen, plats 1-42
 • C Junior, plats 1-1-3
 • C Dam, plats 1-10
 • C Veteran Yngre, plats 1-7
 • C Veteran Äldre, plats 1-8
 • A, plats – skjuts söndag (preliminärt plats 1-30)
 • B, plats 1-27

Fält

 • C Öppen, plats 1-83
 • C Junior, plats 1-4
 • C Dam, plats 1-12
 • C Veteran Yngre, plats 1-12
 • C Veteran Äldre, plats 1-12
 • A, plats 1-67
 • B, plats – skjuts söndag (preliminärt plats 1-51)
 • R, plats 1-59