Under SM kommer ett antal utställare att finnas på plats och visa upp olika typer av varor och annat spännande.

Följande utställare kommer att finnas på plats

Utställarinformation

Välkommen som utställare vid årets Pistol-SM. Tävlingarna skjuts med pistol och revolver i grenarna militär snabbmatch, fältskytte och precisionsskjutning under dagarna 2-7 juli 2024 . SM arrangeras av Skåne-kretsarna och vi kommer att vara i Malmö.

Som utställare får Du möjligheten att träffa landets ledande pistolskyttar.

Militär snabbmatch och Precision sker på Bödkaregården medan fältskyttet sker på Spillepengen. 

Sista anmälningsdag för utställare är 25/5 2024, därefter kan vi endast ta in fler i mån av plats.

Utställarförteckning kommer att finnas på vår hemsida.

Vill Ni ha några speciella erbjudanden och annonser på vår hemsida eller i utskick till skyttarna ber vi att ni kontakta oss för diskussion och prisuppgift.

På Bödkaregården finns möjlighet till reklamplatser, på Spillepengen bygger vi ett utställarområde.

SM-organisationen upplåter plats vid centralområdet 4-7  juli 2024 enligt nedanstående alternativ och nettopriser:

Yta   3  meter2000
Yta   6  meter3400
Tält 3 meter6500
Tält 6 meter12000

SM-organisationen förbehåller sig rätten att placera utställare i en för organisationen lämplig ordning. Bokning av plats gör ni till Sven Olof Sandberg Tel: 070-954 28 90 eller e-post: sos.j.sandberg2@gmail.com

För de som avser sälja vapen eller ammunition skall giltigt handlarstillstånd sändas till:
Pistol-SM 2024 
c/o Sven Olof Sandberg 
Löndala 112
284 92 Perstorp

Utställare bereds tillträde till utställningsplats från 3 juli 18.00 och platsen skall lämnas senast 7 juli 20.00.

Utställare är skyldig att rätta sig efter de direktiv och anvisningar som lämnas av SM-organisationen. Utställare ansvarar själv för tillhörigheter, skador eller skadeanspråk av alla slag. SM-organisationen avsäger sig allt ansvar gentemot utställare och besökare. Utställarområdet skall lämnas i det skick det tillträddes.

Varmt välkomna

Malmö
2-7 Juli 2024